Vlatko Vedral

Vlatko Vedral je rođen 1971. godine u Beogradu. Profesor je kvantne fizike na Univerzitetu u Oksfordu, kao i na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru. Poznat je po svom istraživačkom radu na teoriji kvantnog preplitanja i kvantne teorije informacija, dvema oblastima u kojima je tokom devedesetih godina XX veka dao bitan doprinos. Do sada je publikovao preko 250 istraživačkih radova u oblasti kvantne mehanike i kvantne informatike. 2007. godine dodeljena mu je nagrada Kraljevskog društva Volfson za zasluge u istraživačkom radu. Sa preko 10.000 citata u naučnim radovima, najcitiraniji je fizičar poreklom iz Srbije. Izuzetno je aktivan na polju popularizacije kvantne fizike. Autor je nekoliko naučno-popularnih knjiga, od kojih je na naš jezik 2014. godine prevedena knjiga Dekodiranje stvarnosti.