LOLA PERIN (UK)

Program:

Klavir i kompozicija

Tri kratka filma koristeći fotografije

‘Der Himmel’
Film: Vincent Buller 2011
Muzika: Piano Suite IV No. 4: Music from Fragile Light Spaces

‘Nature’s Lightbox’
Film: Eirik Evyen 2011
Muzika: Piano Suite VIII No. 3 The Departure

‘Light Trails’
Film: John Bryson 2007
Music: Light Trails (Posvećeno Eberhard Veberu za njegov 65. rođendan)

 

East End II (Muzika: 2014)
Film Phil Maxwell & Hazuan Hashim

Piano Suite III ‘Perpetual Motion’ (2003) izbor
Video slike The Gray Circle
Celi brojevi (Whole Numbers)
Perpetualno kretanje (Perpetual Motion)
Talas (Ripple)
Ostrvo (Island)
Puls (Pulse)
Leptiri (Butterflies)

Piano Suite VI: Theory of K (2008)
Deo 1: Defrag
Deo 2: Theory of K
Deo 3: Thoughtfall
Deo 4: Drama at the axon terminal
Deo 5: Where is ‘me’?

 

Biografija

Lola Perin (Lola Perrin), rođena je 1962. godine u SAD-u, trenutno živi i stvara u Londonu. Kompozitorka je (rezidencijalno u Markson pianos), izdavač i pijanistkinja.

Nastupala je u Evropi, Velikoj Britaniji (dela za 2,4 i 6 klavira na Lang Lang Inspires, Southbank Centre), objavila preko 70 kompozicija za klavir, distribuiranih preko Spartan Press. Porudžbine uključuju muziku za film i izvođene su u Barbican, BFI Southbank i PenArts, Plymouth. Sarađuje u performansima sa piscima, naučnicima, umetnicima i stvaraocimma iz oblasti filma. Tokom 2014. ima turneju sa pobedničkom kompozicijom za solo klavir Vetar (the Wind, nemi film iz 1928. Lillian Gish ), radi sa The Gray Circle na Kings Place i piše delo za solo trubu, namenjeno Simon Desbrulais. Krajem ove godine, njena dva instrumentalna dela (String Quartet & Saxophone, Wind Quintet & Choir) .biće pripremana i izvedena u Londonu.

 

www.lolaperrin.com
www.philmaxwell.org
www.thegraycircle.com

 

Više informacija:

East End II

Ovo je forma serije od 3 filma sa fotografijama Ist Enda (East End), London koje “beleže odlazak jednog sveta i dolazak drugog u promeni generacija”. (citat: The Gentle Author)

Piano Suite III: ‘Perpetual Motion’ (2003)

After children set free at the piano

„Ova svita je napisana nakon posmatranja male dece koja istražuju klavijaturu bez inhibicija. U kopiranju njihovog pristupa oslobađam muzičke ideje iz dubina moje imaginacije; ove ideje čine oslonac i srž dela. Kada sam počela da pišem ovo delo, nisam želela da moj rad uznemirava komšije. Zato sam svirala meko i tihe kompozicije su počele da se pojavljuju. Nakon nekoliko prvih dela, napravila sam pauzu. U međuvremenu mojoj komšinici se pogoršao sluh, glasno je slušala televizijski program i mogla sam da čujem sve što je gledala. Počela sam da sviram glasnije, tako da su naredna dela sa kontrastnijom dinamikom. Ponovljeni motiv, koji je prethodno ostao zakopan, skočio je iz teksture i zakucao na moj plafon u borbi protiv televizijskog programa. Jednog dana videla sam komšinicu u hodinku. Upitla sam je da li bi slušala televiziju preko slušalica. Odgovorila mi je da je niko za trideset godina, koliko živi tu, nije pitao nešto tako uznemiravajuće, zatvorila sam vrata, vratila se kompozicijama, a ona svom televizoru. Kontrastna dinamika nastavila se do finalnog dela i ponavljani motiv se kao zaraza širio mojim revizijama.“ (Lola Perin, 2003).

Klavirska svita br. VI: Teorija K

Piano Suite VI: ‘Theory of K’ (2008)

Napisana za otvoreni simpozijum Music, Science and the Brain, Plymouth, septembar 2008.

„Kada sam započela komponovanje dela za simozijum bila sam u korespodenciji sad dr Martinom Koutom (Martin Coath), naučnikom koji je predstavljao rad na istom događaju. Korespodencija je bila o brzini sinapse kroz mozak i postala je glavni izvor/inspiracija za muziku. Sled događaja u mozgu: električni impulsi su se pretvarali u hemijske procese i iskakali (over the space) od završetaka jednih nervnih ćelija na početke drugih…ovaj lanac može da se dogodi veoma brzo. Kao i mnogo drugih ljudi, i ja volim da putujem sporo, život je mnogu udobniji kada znate da se kola u kojima se vozite mogu ponekad i zaustaviti. Tako, pomisliti da se lanac događaja odvija na 100 mija u satu u našim glavama…Uzela sam informacije koje mi je dr Kout posao i pustila ih da te odvezu u novu muziku. Započela sam da doživljavam električna punjenja kao palice štafete, te sam ideje prenosila lancem baš kao što se štafetne palice prenose u lancu trkača. U petom delu Drama at the axon terminal kondenzovala sam proces – prenoseći veze sa note na notu, sa dirke na dirku. Dok sam pisala muziku, prijateljica mi je rekla kako joj se suprug probudio sa operacije mozga imajući viziju o našoj civilizaciji. Video je našu civilizaciju kao dvoje humanista razdvojena horizontalnom linijom koju je nazvao K (K = Kindness).

U sobi za oporavak, stvorili su formulu po kojoj je spas definisan kao linija K koja povlači one koji su niže, dole, ispod. Tako su razvili teoriju K, po kojoj je moja svita imenovana. (Lola Perin, 2008)