Klaus Molmer

Klaus Molmer (Klaus Mølmer) je profesor fizike na Univerzitetu Arhus u Danskoj. Nakon završenih studija u Arhusu i Parizu, radio je u Minhenu, Nemačka, da bi 2000. godine dobio angažman kao redovni profesor u Arhusu. Klaus je dao svoj naučni doprinos teoriji kvantnih merenja, kvantne informatike i kontrole atoma kroz upotrebu lasera, a rezultati njegovog rada nalaze primenu u eksperimentalnim laboratorijama širom sveta. Klaus je za svoja naučna dostignuća nagrađen članstvom u Danskoj kraljevskoj akademiji nauka i stipendijom Američkog društva fizičara, a dobitnik je i drugih brojnih i nagrada. Direktor je Istraživačkog centra u Arhusu, a član je i upravnog odbora Evropskog istraživačkog saveta, kao i član uređivačkih odbora nekoliko naučnih časopisa. Kao popularizator nauke, Klaus Molmer je inicijator serije naučnopopularnih predavanja otvorenih za javnost, koja u Arhusu okupljaju skoro 2.500 slušalaca. Njegova knjiga o kvantnoj fizici je vrlo popularna u Danskoj, a jedan je od autora naučnopopularne igrice za pametne telefone – Qauntum Moves. Amaterski se bavi muzikom, svira klarinet i klavir.