Kim Helveg

Kim Helveg (Kim Helweg) je kompozitor i profesor u Danskoj nacionalnoj školi scenskih umetnosti. Studirao je muziku na Univerzitetu Kopenhagen. Kim komponuje muziku raznovrsnih žanrova (simfonijsku, kamernu, džez, elektronsku muziku, kao i pozorišnu i filmsku muziku), a radi i kao direktor i organizator u Kraljevskom pozorištu i Pozorištu pantomime u Kopenhagenu, kao i u pozorištu u Arhusu. Kim radi i kao nastavnik u nekoliko škola, između ostalih u Dance Lines Covent Garden, NordScen, Belo Horizonte i nekoliko danskih srednjih škola.