Jovan Iljadica

Jovan Iljadica je rođen u Beogradu 1980. godine. U nižoj muzičkoj školi završio tri godine svirajući klavir, ali je zadovoljstvo muzike pronašao tek u igri kreiranja iste pomoću kompjutera. Od osnovne škole bavi se komponovanjem elektronske instrumentalne muzike rasterećen svih komercijalnih aspekata. Nekoliko godina unazad bavi se izradom audio-softvera koji koristi u produkcijii i besplatno distribuira pod pseudonimom J1000. Kombinacija ove oblasti komponovanja, audio-dizajna i inženjeringa dozvoljava mu da slobodnije izrazi svoje ideje, premošćujući jaz između nauke i umetnosti, tehnologije i emocija. Završio je Visoku školu elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, smer Audio i video tehnologije, a diplomski rad se bavio izradom softverskog sintisajzera.