Endrju Garner

Endrju Garner (Andrew Garner), kvantni fizičar poreklom iz Velike Britanije, trenutno je angažovan u Centru za kvantne tehnologije koji se nalazi u sklopu Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Doktorat je odbranio 2015. godine na Univerzitetu u Oksfordu, gde je završio i osnovne studije. Oblasti kojima se, između ostalog bavi u svom naučno-istraživačkom radu su u vezi s temeljnim postavkama kvantne fizike i termodinamičke informacione sisteme. Osim fizike, aktivan je i na polju muzike i muzičke produkcije. Autor je kompletne muzike za dve pozorišne predstave, kao i nekoliko softverskih sintisajzera koje je sam dizajnirao.