Dragan Novković

Dragan Novković (Beograd, 1972), diplomirao je na Katedri za telekomunikacije Elektrotehničkog fakultetu u Beogradu, gde je stekao i zvanje magistra iz oblasti Tehničke akustike. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Profesor je na odseku za Audio i video tehnologije Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu. Već dvadeset godina se intenzivno bavi studijskim radom i ostvaruje intenzivnu saradnju sa velikim brojem umetnika. Ozvučio je preko 200 koncerata u svojstvu glavnog inženjera zvuka. Projektovao je preko 40 studijskih i koncertnih prostora u našoj zemlji i inostranstvu. Aktivan je na polju osmišljavanja i vođenja međunarodnih projekata u oblastima visokog školstva i kulture. Kroz angažmane u NVO Kulturakt i Centar za novu umetnost učestvovao je u realizaciji nekoliko desetina projekata iz oblasti kulture i umetnosti u našoj zemlji i u regionu.