Dule Petković

Dule Petković je završio Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za telekomunikacije. Tokom studija pokazao je veliko interesovanje za elektroniku i „hands-on“ pristup. Trenutno je zaposlen kao softverski test-inženjer, gde pronalazi višestruku primenu stečenog sirokog znanja iz oblasti bezicnih komunikacija, linearne i digitalne elektronike kao i embeded sistema. Radio je kao inženjer za razvoj pri kompaniji koja proizvodi panel zvučnike, a ima iskustva i u radu sa GSM/3G komunikacionim tehnologijama. Njegovi samostalni projekti variraju od izrade elektroakustičkih zvučnika do programiranja hardverskih platformi sa otvorenim kodom u cilju kreiranja multimedijalnih projekata koji kombinuju svetlo, zvuk i čovek-mašina interakciju. Dušan sarađuje sa LP Duom, a iz te saradnje nastali su brojni uređaji koji potpomažu njihovu kreativnost, kao, na primer, Mantra, par pripremljenih ring modulatora za potrebe izvođenja kompozicije Mantra Karlhajnca Štokahauzena.