Darko Lazović

Darko Lazović (1972) je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za računarsku tehniku, a zatim magistarske studije na Katedri za digitalni prenos informacija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Već dvadeset godina radi na razvoju embedded sistema sa osmobitnim i tridesetdvobitnim mikrokontrolerima, dizajn i razvoj elektronike uređaja, kao i dizajn i razvoj embedded softvera, a bavi se i razvojem i arhitekturom serverskih i desktop aplikacija u programskim jezicima JAVA, C++ , C.  Pored toga, završio je i osnovnu muzičku školu “Vatroslav Lisinski”, odsek za klavir.