Bir van Gir

Bir van Gir (Beer Van Geer), TodaysArt Lab, radi na projektima koji se bave raznovrsnim internet portalima i primenjenom tehnologijom. Koristeći razne elemente kompjuterske tehnologije, vizuelnog/grafičkog dizajna i narativa, Bir razvija sisteme koji istražuju i objašnjavaju svet koji nas okružuje. Njegovo polje interesovanja su sve vrste disciplina povezane s medijima, poput audovizuelnih medija, ekrana osetljivih na dodir, fotografija, projekcija, internet sajtova, grafičkog dizajna, instalacija i eksperimentalnih medija.