BEOGRADSKI PERKUSIONISTI (SRB)

Ansambl Beogradski perkusionisti nastao je na inicijativu njegovih članova, Srđana Palačkovića (1968) i Ivana Marjanovića (1981), 1997. godine iz želje da se zvuci udaračkih instrumenata približe publici koja u našoj sredini nema često prilike da ove instrumente sluša kao solističke. Ovim putem paleta zvukova perkusionih instrumenata predstavlja se auditorijumu ne samo kao ritmička «podloga», «pratnja» ili kao dobar «zvučni efekat», već kao samostalna i sebi dovoljna muzika. Afirmaciji zvuka udaračkih instrumenata doprineli su dakako i kompozitori 20. veka, koji su im posvetili veliki broj samostalnih opusa. Osim toga, porast popularnosti udaraljki kod publike logična je posledica dinamičnog sveta u kome se danas živi, gde one predstavljaju puls čitavog jednog vremena. Širok repertoar koji neguju Beogradski perkusionisti zasnovan je na kompozicijama stranih i domaćih autora koje osim zanimljivog virtuoznog efekta, obiluju i originalnim muzičko-ritmičkim rešenjima, kao i neočekivanom paletom dinamičkih mogućnosti instrumenata i bogatim koloritom. Posebno mesto u repertoaru naravno posvećeno je i aranžmanima različitih poznatih i priznatih kompozicija iz svih epoha, koje u svetu perkusionih instrumenata dobijaju nove, neslućene dimenzije. Ansambl Beogradski perkusionisti nastupao je u zemlji i u inostranstvu (Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Kraljevo, Čačak,  Zrenjanin,  Banja Luka, Skoplje,  Podgorica,  Kotor, Žabljak, Haselt – Sent Triden – Belgija, Stokholm – Švedska). Ostvario je više audio i video zapisa za televiziju i radio (TV Beograd, TV Novi Sad, TVCG). Sastav je izdao i promotivni CD, a RTS je 2001. godine snimila emisiju Putovanje kruga o njemu koja se plasirala među sedam najboljih u konkurenciji muzičkih emisija na festivalu u Montreu, u Švajcarskoj 2002. godine. Ova emisija je prikazana na festivalu u Pragu, kao i u Albeni, u Bugarskoj gde je osvojila prvu nagradu.  Beogradski perkusionisti zabeležili su zavidne rezultate 2001. godine na Internacionalnom takmičenju za solo-marimbu i marimba-duo u Belgiji. Uspešnu saradnju ansambl ostvaruje sa klavirskim duom Katarina i Aleksandar Šandorov,  klavirskim duom Lidija Bizjak i Sanja Bizjak, klavirskim duom Stenzl iz Nemačke, klavirskim duom Gereg i Beogradskim klavirskim duom (dela B. Bartoka, L. Bernsteina). Nastupali su na Nimusu i Bemusu. Oktobra 2004. godine gostuju u Stokholmu, u Švedskoj, na poziv Švedske kraljevske akademije. Istog meseca sa Beogradskom filharmonijom premijerno izvode „Prism Rhapsody II“ K.Abe za dve marimbe i orkestar. Februara 2007. uz pratnju Beogradske filharmonije izvode „Madrigalski koncert“ za dve gitare H.Rodriga u aranžmanu za dve marimbe.Tokom 2009, 2010 i 2011. godineduojeimaoznačajnekoncerteu  Beogradu (ZadužbinaIlijeM. Kolarca),NovomSadu (MuzejVojvodine) iSloveniji (Kulturnidom, Nova  Gorica) sadelima М. Ravela, К. Helvega, А. Piacole, N. Ј. Živkovića, М. Miki и М. Markoviča. Juna 2012. godine nastupili suusaliStudentskogkulturnogcentrauBeogradu, sadelimaR.Bekama, Ј.S.Baha, iN. Ј. Živkovića. U okviruMUSMAprojekta, nastupilisunaBEMUS-u 2012. godine,sa delima O.Turkmena, D.Jaskot, I.Brkljačića, A.Sisojeva i I.J.Skendera. Aprila 2014. godine nastupaju u Crnoj Gori (Nikšić) sa delima M.Markoviča, A.Piacole, N.J.Živkovića, N.Rosaura, R.Bekama i M.Miki.
SRĐAN PALAČKOVIĆ

Rođen 1968. Diplomirao i magistrirao udaraljke na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu Clan Beogradske Filharmonije postaje 1991 gde svira do 1993 kao perkusionista a tada postaje solo timpanistai i kao takav deluje do oktobra 2009.Trenutno radi na Fakultetu muzicke umetnosti u Beogradu  kao docent za udaraljke, kamernu muziku i orkestarske studije za udaraljke. Duži niz godina predavao je udaraljke u SMŠ “Stanković” u Beogradu. Predaje udaraljke u SMŠ “Isidor Bajić” u Novom Sadu, i deluje kao docent odseka za udaraljke na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Osnivač i član dua “Beogradski perkusionisti”.

Na brojnim resitalima nastupa kao solista na marimbi, timpanima i udaraljkama. Premijerno je u Beogradu izveo Koncerte za marimbu i orkestar br. I op. 8 i  br. II op. 25  Nebojše J. Živkovića. Takođe je nastupio kao solista u Koncertu za timpane i orkestar  op. 34  Vernera Terihena,Koncertu za marimbu i gudački orkestarN.Rosaura, kaoiKoncertuzadobošiorkestar А.MasonaNa njegovom repertoaru su originalna dela za udaraljke svetski priznatih i poznatih  autora: K.Abe, N.J.Živković, M.Ptaszynska, H.Genzmer, F.Dupin, M.Halt, J.Beck, W.Tharichan, E.Glennie, N.Rosauro itd. Sarađuje sa mnogim domaćim orkestrima i poznatim kamernim sastavima, kao i sa našim najznačajnijim muzičkim umetnicima. Član je Ansambla za novu muziku, koji je formiran za potrebe Udruženja kompozitora Srbije. Takodje je nastupao kao član orkestra u skoro svim simfonijskim i kamernim orkestrima na prostoru bivše Jugoslavije.
IVAN  MARJANOVIĆ

Rođen 1981. Završio je muzičku školu „Stanković“ u Beogradu. Tokom školovanja ostvario je zapažene nastupe u zemlji i inostranstvu. Osvojio je specijalnu nagradu na republičkom i saveznom takmičenju 1998. godine. Iste godine bio je član Mediteranskog orkestra. Diplomirao je udaraljke na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Od 1999.godine član je dua „Beogradski Perkusionisti”. Od 2000-te godine stalni je član Beogradske Filharmonije na instrumentu udaraljke, a 2010 je postavljen za solo timpanistu orkestra.  Član je Ansambla za novu muziku, kao i timpanista orkestra Camerata Serbica. 2001.godine postao je spoljni saradnik za kamernu muziku na odseku za udaraljke u muzičkoj školi „Stanković“u Beogradu.