KVANTNA MUZIKAProjekat Kvantna muzika, koji je deo programa Kreativna Evropa Evropske Unije, okuplja partnere iz nekoliko evropskih zemalja: koordinator projekta je Muzikološki institut SANU, a ostali partneri su Centar za novu umetnost (CENU) i Centar za promociju nauke (CPN) iz Beograda, Danska škola scenskih umetnosti iz Kopenhagena, TodaysArt Festival iz Haga i Kino Šiška iz Ljubljane.

Značajnu ulogu u ovom projektu, koji podržava Univerzitet u Oksfordu i čiji je stručni konsultant Vlatko Vedral, najpoznatiji kvantni fizičar današnjice, ima beogradski klavirski LP Duo, koji zajedno sa timom inženjera koji predvodi Prof. Dragan Novković radi na izradi potpuno novog, hibridnog klavira. Ovaj instrument je spoj akustičnog klavira i kombinacije analognih i digitalnih sintisajzera. Upotrebom ovog instrumenta vršiće se prvi kvantno-muzički eksperimenti, a zvuk koji instrument proizvodi zasnovan je na algoritmima, jednačinama, formulama i pravilima kvantne fizike. 

Hibridni klavir će u okviru daljih eksperimenata funkcionisati na taj način što će u realnom vremenu pratiti vibraciju svake žice klavira ponaosob, utiskujući tako „uhvaćenu“ informaciju u laser kojim se vrši pobuda Boze Ajnštajnovog kondenzata, stanja u kome atomi funkcionišu kao sasvim poseban fenomen.

Klavirski LP Duo, koga čine Sonja Lončar i Andrija Pavlović, koji su istovremeno i osnivači Keyboard Days festivala, sviraće, koristeći ovaj instrument, kompozicije koje će u okviru projekta komponovati Kim Helveg, danski kompozitor i profesor u Danskoj školi scenskih umetnosti, a pored toga i muziku drugih kompozitora, kao i svoju autorsku muziku.

Istražite više o Keyboard Days festivalu i projektu Kvantna muzika:
www.keyboarddays.com
https://www.facebook.com/keyboarddays/
www.lpduo.com
www.quantummusic.org
https://www.facebook.com/Quantum-Music-905695712843162/?fref=ts